Felis Ödülleri

 

Katılım Kuralları

Felis Ödülleri 2017 başvuru kitapçığını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

ÖDÜLLERİN AMACI

Yarışmanın amacı; marka inşasının temel taşı olan pazarlama iletişiminin alt disiplinlerindeki yaratıcılık ve üretim sürecindeki kaliteyi yukarıya taşımaktır. Yaratıcılığın, medya planlama ve satın almanın, PR faaliyetlerinin, doğrudan pazarlama aktivitelerinin, tasarımın, medyada boy gösteren reklamların, veri kullanımının, sosyal sorumluluk projelerinin ve markaları pazarda söz sahibi yapan pazarlama stratejilerinin başarısını vurgulamak, gelişip ilerlemesine katkı sağlamak, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumları motive ederek, başarılarını belgelemek, onurlandırmak ve ödüllendirmektir.

KİMLER KATILABİLİR?

Felis Ödülleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan gelecek başvuruları kabul etmektedir. Türkiye dışından ajanslar da yarışmaya katılabilir ancak başvuran çalışmanın Türkçe yayınlanmış olma şartı aranır.

Felis Ödülleri; reklam, prodüksiyon, post-prodüksiyon, etkinlik yönetimi, doğrudan pazarlama, medya planlama ve satın alma, halkla ilişkiler(PR), tasarım, teknoloji, dijital, mobil, sosyal medya pazarlama, sağlık iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, içerik üretimi alanlarında faaliyet gösteren tüm ajans ve şirketlere belirtilen şartlarda açıktır.

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü sadece reklamverenlerin başvurularına açıktır. Bu bölüme ajanslar başvuramaz. Ajansların başvurması halinde, başvuruları geçersiz sayılacak ve ön eleme başlamadan diskalifiye edileceklerdir. Ancak firmalar başvuru formuna projede birlikte çalıştıkları ajansları “ortak ajans” olarak yazabilirler.

Markalı İçerik ve Eğlence Bölümü ile Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü, ajansların yanısıra reklamveren firmaların başvurularına da açıktır.

Üretimde Ustalık Bölümü’ne ajans başvuruları dışında bireysel katılım da mümkündür.

Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümü, ajans başvuruları dışında hem reklamverenlerin hem de teknoloji şirketlerinin başvurularına açıktır.

BÖLÜMLER

Yarışma kategorileri 17 ana bölümde toplanmıştır.

 • Açıkhava Bölümü (AA)
 • Basın Bölümü (BA)
 • Dijital Bölüm (DJ)
 • Doğrudan Pazarlama Bölümü (DP)
 • Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü (PZ)
 • Entegre Kampanyalar Bölümü (EK)
 • Film Bölümü (FL)
 • Markalı İçerik ve Eğlence Bölümü (MİE)
 • Medya Bölümü (MD)
 • Mobil Bölüm (MB)
 • PR Bölümü (PR)
 • Promo ve Aktivasyon Bölümü (PA)
 • Radyo Bölümü (RA)
 • Sağlık İletişimi Bölümü (SK)
 • Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü (SS)
 • Üretimde Ustalık Bölümü (CR)
 • Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümü (VYK)

JÜRİ

Felis Ödülleri 2017’de yarışacak projeler, 13 ayrı jüri tarafından değerlendirilecektir.

 • Açıkhava ve Basın Bölümleri Jürisi
 • Dijital Bölüm Jürisi
 • Doğrudan Pazarlama ve Promo & Aktivasyon Bölümleri Jürisi
 • Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü Jürisi
 • Film, Radyo ve Entegre Kampanyalar Bölümleri Jürisi
 • Markalı İçerik ve Eğlence Bölümü Jürisi
 • Medya Bölümü Jürisi
 • Mobil Bölüm Jürisi
 • PR Bölümü Jürisi
 • Sağlık İletişimi Bölümü Jürisi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü Jürisi
 • Üretimde Ustalık Bölümü Jürisi
 • Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümü Jürisi

Jüri yapısı, bir jüri başkanı, ilgili disiplin(ler)in yaratıcı ve teknik temsilcileri, reklamveren temsilcileri, mecra temsilcileri şeklindedir.

Bazı bölümlerde bu yapıya akademisyen ve araştırma sektörü profesyonelleri de dahil olur.

Her jüride başkanın yanı sıra bir de moderatör bulunur. Moderatörün oy hakkı bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Açıkhava, Basın, Dijital, Entegre Kampanyalar, Film, Markalı İçerik ve Eğlence, Medya, Mobil, Radyo, Sağlık İletişimi ve Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümleri’nde;

 • Strateji %30 (Yaratıcı fikrin ardındaki içgörünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.)
 • Yaratıcılık %30 (Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı ve özgünlüğü.)
 • Uygulama %20  (Yapılan çalışmanın uygulama ve prodüksiyon kalitesi.)
 • Sonuç %20 (Yapılan çalışmayla elde edilen sonuç.)

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü’nde;

 • Strateji %30 (Markanın pazarda ulaşmak istediği hedeflerde stratejinin gücü.)
 • Uygulama %30  (Belirlenen stratejinin hayata nasıl geçirildiği.)
 • Başarı %40 (Sonuç, yapılan çalışmayla elde edilen sonuç, pazarın ne ölçüde ve nasıl şekillendiği.)

Doğrudan Pazarlama ve Promo ve Aktivasyon Bölümleri’nde;

 • Strateji %20
 • Yaratıcılık %30
 • Uygulama %20
 • Sonuç %30

PR Bölümü’nde;

 • Strateji %30 (Hedefe uygun yaratıcı fikrin ardındaki iç görünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.)
 • Yaratıcılık %20 (Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı ve özgünlüğü.)
 • Uygulama %20 (Yapılan çalışmanın farklı, özgün ve yaratıcı uygulamaları ile prodüksiyon kalitesi.)
 • Sonuç %30 (Yapılan çalışmayla elde edilen sonuçlar. Sonuçların araştırma ile veya bağımsız kaynaklarca desteklenmesi, hedefe uygun olarak nitelik ve nicelik açısından anlamlı sonuç elde edilmesi.)

Üretimde Ustalık Bölümü’nde;

 • Uygunluk %30 (Strateji – getirilen teknik çözümün / sergilenen performansın kreatif fikre hizmet etmesi, fikre yeni bir boyut katması.)
 • Yaratıcılık %30 (Üretim aşamasında karşılaşılan zorluklara bulunan çözümün yaratıcılık ve özgünlüğü.)
 • Uygulama %20
 • Sonuç %20 (Çıkan sonucun bütçe ve termin göz önüne alınarak değerlendirilmesi.)

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü’nde;

 • Strateji %30 (Yaratıcı fikrin ardındaki içgörünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.)
 • Yaratıcılık %30 (Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı ve özgünlüğü.)
 • Uygulama %15  (Yapılan çalışmanın uygulama ve prodüksiyon kalitesi.)
 • Sonuç %25 (Yapılan çalışmayla elde edilen sonuç.)

DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Yarışmaya katılmış tüm işler jüri tarafından ön elemeye tabi tutulur. 7 gün boyunca jüri, yarışmaya katılmış tüm işleri dijital ortamda değerlendirerek belirlenen kriterlere göre puanlar. Bu puanlamadan 6 puan ve üstünde alan işlerle kısa liste oluşur. Daha sonra jüri üyeleri kısa listeye kalan işleri değerlendirmek adına toplanır. Jüri başkanları yarışmada kısa liste için 6 puan sınırını değiştirme yetkisine sahiptir.

Jüri 3 aşamalı oylama sistemi ile katılımcı işleri değerlendirecektir.

1. AŞAMA: Jüri yarışmaya katılmış ve kısa listeye kalan işlere her kritere göre 10 üzerinden puan verecektir. Bu puanların her kritere göre ağırlığı alınacaktır. Örneğin, medya bölümüne başvurmuş bir işe strateji kriterinde 8 puan verilmişse, bu puan o kriterin ağırlığı %30 ile çarpılarak (8 x 0,3 = 2,4) 2,4 alınacaktır. Dört kriterin de ağırlıklı puanları toplamı 6,0’ın üzerinde olan çalışmalar finalist olacaktır.

2. AŞAMA: Finalistler jüri tarafından tekrar değerlendirilerek en yüksek puan alan iş, kategori birincisi olacaktır. Bu aşamalarda da elektronik oylama yapılacaktır.

3. AŞAMA: Eğer jüri gerek görürse son aşamada tüm bölümlerin kendi kategorilerinin birincileri arasından büyük ödül sahipleri belirlenecektir. Bu aşamada açık tartışma yöntemi kullanılacaktır. Her bölümde büyük ödül verilmeyebilir, büyük ödül seçme kararı jürinin tasarrufundadır.

ÖDÜLLER

BAŞARI ÖDÜLÜ: Yarışmanın her kategorisinde kısa listeye kalan ve asıl jüriden 10 üzerinden en az 6,0 ve üzerinde puan alan işlerin sahibi katılımcılar “Başarı Ödülü” ile ödüllendirilir.

FELİS ÖDÜLÜ: Yarışmanın her kategorisinde o kategoride belirlenen tüm Başarı Ödülü almaya hak kazanmış finalistler arasından açık oylama yaparak jüri birinciyi seçer. Kategori birincisi işin sahibi katılımcı şirket Felis Ödülü ile ödüllendirilir. Yarışma jürisi herhangi bir kategoride birincilik ödülüne layık eser bulmama veya herhangi bir kategoride birden fazla birinci belirleme yetkisine sahiptir.

FELİS BÜYÜK ÖDÜLÜ: Yarışmada tüm bölümlerin kendi kategorilerinin birincileri arasından bir çalışma jüri tarafından yılın en iyisi olarak belirlenir ve büyük ödülü almaya hak kazanır. Büyük ödülün verildiği iş sahibi katılımcı şirket büyük ödül heykelciği ile ödüllendirilir. Her bölümün büyük ödülü bölümün jürisi tarafından yapılacak açık tartışma yöntemi ile belirlenir. Her sene her bölümden büyük ödül çıkmayabilir. Büyük ödül belirleme kararı her jürinin kendi tasarrufundadır.

YILIN AJANSLARI: Bu ödüller belirli bölümler için başvuran ajansların aldıkları puanların yine bölüm içinde değerlendirmesi ile belirlenir. Felis Ödüllerini oluşturan ana bölümlerde yılın ajansları belirleme ya da belirlememe Kapital Medya Hizmetleri AŞ tasarrufundadır.

Yılın ajanslarının hesaplamasında kullanılan puanlar şöyledir:

 • Büyük Ödül: 10 Puan
 • Kategori Birinciliği: 5 puan
 • Başarı Ödülü: 3 puan
 • Kısa Liste: 1 puan

Eğer bir çalışma birden fazla kategoriye katılmış ve kısa listeye girmiş veya birden fazla ödül kazanmışsa sadece hak ettiği en yüksek puan değerlendirmeye alınır. Örneğin, bir çalışma bir kategoride başarı ödülü, başka bir kategoride birincilik kazanmışsa bu çalışmanın sahibi ajansa sadece kategori birinciliği puanı verilir.

Puan eşitliği durumunda iki ajans arasında kazanılmış ödüllerin büyüklük sıralamasına bakılır. Örneğin, Medya Bölümü’nde 2 kategori birinciliği (2x5=10 puan) almış bir ajans 3 başarı ödülü ve 1 kısa listeye kalmış ajanstan daha yüksektedir. Puan eşitliğinin yine bozulmaması durumunda jüri bu ajansların yöneticilerinin katılmadığı gizli oturumla Yılın Medya Ajansı Ödülü’nün sahibini belirler. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ajans Yılın Ajansı Ödülü’nü almaya hak kazanır.

YILIN REKLAMVERENİ: Yılın reklamverenleri belirlenirken aynı hesaplama sistemi kullanılır ancak kazanılan puanlar ajansa değil o işin sahibi reklamverene yazılır. En çok puanı toplayan firma yılın reklamvereni olarak takdim edilir.

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmaya ilk kez 5 Ekim 2016 – 27 Eylül 2017 dönemi içinde yayınlanmış / uygulanmış özgün çalışmalar katılır. Kampanya tanımına giren veya en iyi entegre kampanya kategorilerine katılan işlerde, kampanyayı oluşturan reklamların (kampanya yayın frekansının) en az yarısının 5 Ekim 2016 - 29 Eylül 2017 dönemi içinde yayınlanmış olması gerekir. Reklam içermeyen medya işlerinde, uygulama süresinin en az yarısının 5 Ekim 2016 - 27 Eylül 2017 döneminde olması gerekir. Katılım sayısında bir sınırlama yoktur.

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü’ne katılım, 1 Haziran 2014 – 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında hayata geçirilen ve somut sonuç alınan ve sonuçları belgelenebilen çalışmalar için geçerlidir. Daha önceden Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü’ne başvurmuş ve ödül kazanmış vakalar, yeni veriler ve yeni kampanyalarla bir kez daha yarışabilir.

Üretimde Ustalık Bölümü alt kategorileri için başvuru dokümanlarında jürinin eseri açıkça görüp anlamasına olanak tanıyan görseller doküman ile üretim ve tasarım sürecini anlatan metinler tercih edilmesi başvurunun yararına olacaktır. Aynı bölümdeki “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın Oyuncu” alt kategorilerine yapılacak başvurularda adayın adı soyadı künye bölümüne muhakkak yazılmalı, jürinin kolayca değerlendirebilmesi için reklam filminden adayın ön planda olduğu bir kare dokümanlar arasına eklenmelidir.

2. Yarışmaya katılacak işlerin fikir ve uygulamasının özgün olması ve belirtilen tarih dilimi içerisinde yurtiçinde ve / veya yurtdışında yayınlanmış olması gerekir. Yarışmaya katılacak işlerin prodüksiyonu yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirilmiş olabilir. Türkiye dışından ajanslar yarışmaya katılabilir ancak başvuran çalışmanın Türkçe yayınlanmış olma şartı aranır.

3. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından yanıltıcı bulunarak değiştirilmesi veya yayınlanmaması gerektiği sonucuna varılmış reklamlar içeren çalışmalar yarışmaya katılamaz. Kurul kararına uygun olarak değiştirilerek yarışma dönemi içinde yayınlanmış reklamlar yarışmaya katılabilirler. Böyle bir durumun kazananların duyurulmasından sonra ortaya çıkması halinde Kapital Medya Hizmetleri AŞ’nin ödülü geri çağırma ve bunu ilgili mecralarda duyurma hakkı saklıdır.

4. Reklamların katılım koşullarına sahip olup olmadığı veya hangi kategoride yarışacağı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışmaya başvuran işlerin, jüri tarafından başvurdukları bölüm içerisinde kategorilerinin değiştirilmesi veya diskalifiye edilmesi mümkündür. Yarışma jürisinin nihai kararı kesindir ve değiştirilemez.

5. Yarışmaya gönderilen malzeme(ler) iade edilmez. Kapital Medya Hizmetleri AŞ bu malzemeyi yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda yarışmaya katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

6. Yarışmaya katılan çalışmaların fikirlerinin özgün oldukları varsayılır. Özgünlük konusunda sorumluluk katılımcıya aittir. Jüri özgünlük problemi olduğunu tespit ederse, katılan çalışmayı yarışma dışı bırakma yetkisine sahiptir. Bu durumda katılım bedeli iadesi talep edilemez.

Bireysel başvurularda reklamverenin onayının alınması ve yarışmaya konu olan ve gönderilecek her türlü dokümanın özgünlüğü ve telif hakları durumu başvuran yarışmacının sorumluluğundadır. Projenin diğer taraflarından (ajans, prodüksiyon, post-prodüksiyon, reklamveren vb.) bir itiraz geldiği takdirde, gerek o bölümün jürisi gerekse Kapital Medya Hizmetleri AŞ’nin; başvuru ücreti iade edilmeksizin projeyi diskalifiye etme, ödül kazanmış ise ödülü geri çekme ve bunu mecralarından duyurma hakkı saklıdır.

7. Yarışmaya katılan çalışmaların ait oldukları marka / reklamveren tarafından Felis Ödülleri’ne katılım izninin / onayının bulunması şarttır. Marka / reklamveren izni İş Katılım Formu’nda onaylanmalıdır. Marka / reklamveren izni / onayı olmayan çalışmalar yarışmaya kabul edilmez.

8. Yarışmanın kısa listesi belirlendikten sonra www.mediacatonline.com ve www.felisodulleri.com sitesinden yayınlanır ve bu sitelerin tüm abonelerine bildirilir. Yarışmanın birincileri ve büyük ödül kazananları ödül töreninde açıklanır.

KATILIM FORMLARI

Yarışmaya katılım www.felisodulleri.com üzerinden online olarak yapılır. Katılım formundaki ilgili alanlar hariç, katılım esnasında sisteme yüklenen herhangi bir yazılı, görsel veya işitsel dokümanın hiçbir yerinde katılımcı firmanın kimliğini belli edici ajans, şirket ve / veya kişi adı, logo vb. yer almamalıdır. Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü, ajansların başvurusuna kapalı olduğundan ve pazarı dönüştüren stratejileri ödüllendirdiğinden bu şartın kapsamına girmez.

1. Katılım Kuralları: Katılım formu doldurulduktan sonra katılım kuralları kabul edilmelidir.

2. Reklamveren Onayı: Yarışmaya katılan çalışmaların ait oldukları marka / reklamveren tarafından Felis Ödülleri’ne katılım izninin / onayının bulunması şarttır. Marka / reklamveren iznini Katılım Formu’nda onaylamalıdır. Marka / reklamveren izni / onayı olmayan çalışmalar yarışmaya kabul edilmez.

3. Katılım Formu: Yarışmaya katılan her çalışma için katılım formu doldurulması zorunludur. Tüm kategoriler için tek form kullanılır. Bireysel katılımlar ve ajanslar tek formla aynı anda birden fazla kategoriye başvurulabilir. Bir çalışma için doldurulan form, birden fazla kategoriye başvurulacaksa tercih edilen kategoriler işaretlendiği takdirde otomatik olarak o kategoriler için de geçerli hale gelir. Bu sebeple başvuru sistemindeki form alanları, başvurulan tüm kategorilerin açıklamalarını kapsayacak şekilde doldurulmalıdır.

Reklamveren firmalar ise, başvurularında her bir bölüm adına yapılan başvuru için farklı bir form açmalıdır.

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü dışında kalan bölümler için;

Brief:

Projeyi talep eden tarafın; iletmek istediği mesaj, çözülmesini istediği problem, hitap etmek istediği kitle ve / veya ulaşmak istediği amaç net bir şekilde açıklanmalıdır.

Strateji:

Brief’te ortaya konan hedef ve amaçlara ulaşmak doğrultusunda kullanılması kararlaştırılan analiz, taktik ve yöntemlerin açıkça belirtilmesi, bunlara nasıl karar verildiğinin anlatılması gerekmektedir.

Uygulama:

Brief’te belirtilen problem için yaratıcı fikir ve belirlenen strateji çerçevesinde hayata geçirilen çözüm ile uygulama sürecinde projenin eksiksiz ve kaliteli tamamlanması adına karşılaşılan ve aşılan engeller açıkça anlatılmalıdır. Eğer dijital ve mobil bölümlerden başvuru yapılıyorsa, bu mecrada yayımlanmış işlerin erişime açık internet adres(ler)i formun bu bölümünde paylaşılabilir.

Sonuç:

Probleme (brief) getirilen çözümün kabul görmüş ölçümleme araçlarıyla, hedeflere ulaşmada ne kadar etkili olduğunu somut biçimde ortaya koyan verilerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Katılımla ilgili gerekli bilgiler, başvuru formunda belirtilen karakter sınırını aşmamalıdır.

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü başvuruları için;

Amaç:

Hedefler somut biçimde belirtilmeli; pazar payı, marka algı skoru, kârlılık, kategoriyi büyütme, müşteri / ziyaretçi artışı, sepet değerindeki büyüme gibi hedefler açık biçimde ortayla konmalı. Bu hedefler sonuç kısmında proje öncesi ve sonrasını gösteren somut rakamlarla desteklenmeli.

Proje bir mobil aplikasyon ise hedef veriler indirilme sayısı, aktif kullanıcı sayısı ve kullanım sıklığı üzerinden ifade edilebilir.

Strateji:

Amaca ulaşmak için kullanılması kararlaştırılan analiz, taktik ve yöntemlerin açıkça belirtilmesi, bunlara nasıl karar verildiğinin anlatılması gerekmektedir.

Uygulama:

İletişimsel değişiklikler, marka mimarisi, yeni bir konumlandırma, ürün portföyünde yapılan değişiklikler, fiyat değişiklikleri, ambalaj değişiklikleri, deneyimsel değişiklikler, yeni mecra kullanımları, alternatif dağıtım veya satış kanalları gibi uygulama aşamasında spesifik olarak ne yapıldığının jüriye açıkça anlatılması gerekmektedir.

Sonuç:

Amaç kısmında ortaya konan hedefe ulaşmak için getirilen çözümün kabul görmüş ölçümleme araçlarıyla, ne kadar başarılı olduğunu somut biçimde ortaya koyan verilerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Verilerin proje öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştırmalı paylaşılması, ticari sonuçlara yer verilmesi ve kaynak belirtilmesi kuvvetle önerilir.

4. Başvuru dokümanları: Felis Ödülleri yönetimi jüri sunumunda gönderilen malzemenin özetlenmesi ya da gönderilen malzemelerden seçim yaparak kullanma hakkını saklı tutar.

Katılım formuna eklenecek görsel malzemeler kampanya kategorilerinde 1 video, 4 JPEG (max. 2048x2048) olmak üzere 5 adet, diğer kategorilerde 1 video 2 JPEG (max. 2048x2048) olmak üzere 3 adetle sınırlıdır.

Eğer bir projeyle aynı formda birden fazla kategoriye başvuruluyorsa, çalışmalara ilişkin dokümanlar (görsel, video vb.) yüklenirken, bu dokümanların hangi kategoriye ait olduğu yükleme esnasında işaretlenmelidir.

A. Film Bölümü: Bu bölüme yapılan katılımlar için yayınlamış spotları 1 (bir) film olarak, Video: MP4 + H.264, Audio: mp3 olarak encode edilmelidir. Videolar en çok 100MB boyutunda ve en çok 2 dakika uzunlukta olmalıdır.

B. Basın Bölümü: Bu bölüme yapılan katılımlar için bu mecralarda yayınlanmış işler orijinal boyutta, JPEG dosyası formatında olmalıdır.

C. Açıkhava Bölümü: Bu bölüme yapılan katılımlar için işlerin görsel unsurları (orijinalleri, artwork’leri), JPEG dosyası formatında ve ayrıca çalışmanın uygulanmış halinin fotoğrafları olmalıdır.

D. Dijital ve Mobil Bölümler: Bu bölümlere yapılan katılımlar için bu mecrada yayımlanmış işlerin erişime açık internet adres(ler)i formun bu bölümünde paylaşılabilir.

E. Medya, Üretimde Ustalık, Doğrudan Pazarlama, PR, Promo ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, Radyo, Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Sağlık İletişimi, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Entegre Kampanyalar, Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümleri: Bu bölümlere yapılan katılımlar için yukarıda diğer kategoriler için açıklanmış teknik formatlarda olmalıdır.

F. Açıkhava, Basın, Film, Radyo, Üretimde Ustalık Bölümleri: Bu bölümlere yapılan başvurularda; bir projeye ait birden fazla görsel ve işitsel çalışma mevcutsa, başvurular tekil olarak yapılmalıdır.

5. Ön İzleme: Her başvuru için yüklenen katılım formu ve görsel malzemesi daha sonra ön izleme bölümünden görüntülenebilir, taslak konumdayken üzerinde değişiklik yapılabilir.

6. Ödeme: Yapılan başvuruların ödemesi Felis başvuru sitesinden online olarak yapılmaktadır.

GÖNDERİLMESİ TERCİHE BAĞLI GÖRSEL MALZEME

Tüm katılımlar için vaka videosu hazırlanması önerilmektedir. Gönderilecek video jüri değerlendirme toplantılarında, ödül töreninde ve yarışma sonrası Felis Ödülleri internet sitesinde kullanılacaktır.

1. Video, maksimum 2 dakika uzunluğunda olması gerekmektedir. Vaka videosu jüri değerlendirme toplantılarında ve işin ödül kazanması durumunda yarışma sonrası etkinliklerde kullanılacaktır. Bu video, yarışmaya katılan işin kilit görsellerini içermeli ve işi kolayca anlaşılır şekilde tarif etmelidir. Zaman sınırlamasına uyulması önemle rica olunur. Sürenin iki (2) dakikayı aşması halinde video, 120’inci saniyesinde kesilecektir.

2. Vaka videosu MP4 + H.264, Audio: MP3 olarak encode edilmelidir. En çok 100 MB ve en çok 2 dakika uzunlukta olmalıdır. Tanıtım ses dosyasının mp3 formatında olması gerekmektedir. Görüntü ve ses tek dosya halinde olmalıdır.

3. DVD, Windows Media Video, QuickTime veya diğer formatlarda film göndermeyiniz.

4. Tanıtım filmlerinin içeriğinin hiçbir yerinde katılımcı firmanın kimliğini belli edici ajans, şirket ve / veya kişi adı, logo vb. öğe yer almamalıdır.

5. Dilerseniz başvurduğunuz projenin varsa uygulanmış örneklerini (örn. gazete - dergi ilanları, doğrudan postalama malzemesi vb.) gönderebilirsiniz.

ÖDEME

İş Başvuru Bedeli: 395TL + KDV

*Başvurulan her kategori başına ödenecek bedeldir.

**Ajanslar için bir katılım bedeli yoktur. 

Reklamveren Katılım Bedeli: 975TL + KDV

*Yarışmaya reklamveren olarak katılan şirketlerin bir defaya mahsus ödeyeceği bedeldir. İş başvuru bedelinden bağımsızdır.

İADE KOŞULLARI

Katılımcı şirket dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Ancak başvuru ücreti sisteme tanımlandıktan ve başvuru formu sistem tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez. Bu noktada katılımcı şirketin projesi jüri üyelerine sunulmaz, dokümanları hiçbir mecrada yayınlanmaz.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

Başvuru Sitesi: www.felisodulleri.com

Başvuru Dönemi: 17 Temmuz 2017 - 27 Eylül 2017

Proje Uygulama Dönemi: 5 Ekim 2016 - 27 Eylül 2017

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü Proje Uygulama Dönemi: 1 Haziran 2014 – 30 Mayıs 2017

Adres: Felis Ödülleri 2017

Nispetiye Caddesi, Akmerkez E Blok, Kat:6  34337 Etiler-İstanbul

E-posta: felis@kapital.com.tr

 

Bilgi için;

Telefon: 0 212 282 26 40

Faks: 0 212 282 26 32

 

İLKEM ASLAN ASILSOY

ilkemaslan@kapital.com.tr – Dahili: 117

ATA EKSE

ataekse@kapital.com.tr – Dahili: 314

DİLAN YÜKSEL

dilanyuksel@kapital.com.tr – Dahili: 343

BERKE YALÇIN

berkeyalcin@kapital.com.tr – Dahili: 211